Інформація про діяльність психологічної служби Воскресенської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2015-2016 н.р.

3.3. Аналіз методичної роботи психологічних працівників ЗНЗ.

Основною метою діяльності психологічної служби є збереження й укріплення психічного здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку особистості.

Важливим завданням діяльності психологічної служби є забезпечення супроводу дітей з особливими потребами, захист психічного здоров’я дитини на всіх рівнях навчання.

Найважливішими проблемами залишаються: підвищення рівня психологічної компетентності  педагогів, батьків, підвищення власного рівня професійної майстерності.

На виконання цих завдань роботу здійснювала за такими напрямками:

 • психологічний супровід навчально-виховного процесу, поліпшення психологічного клімату в дитячих та педагогічному колективах;
 • психологічний супровід учнів 1-х, 5-х, 10-х класів з метою попередження дезадаптації;
 • профілактика негативних явищ в учнівських колективах;
 • здійснення профорієнтаційної роботи, діагностика потреби у профільному навчанні;
 • здійснення психолого-педагогічного забезпечення педагогічних рад, психолого-педагогічних семінарів, роботи методичних об’єднань учителів;
 • психологічна просвіта учнів, педагогів, батьків;
 • консультативна робота за запитами класних керівників, вчителів-предметників, учнів, батьків.

Психологічний супровід здійснюється поетапно.

Перший етап – це психодіагностика, яка дає змогу виявити можливості, емоційний стан кожного учня, наявність умов, які ускладнюють навчальну діяльність та багато інших проблем.

1.Дослідження шкільної зрілості учнів 1-х класів. Мета: визначення рівня готовності до школи. Цільова група: учні 1-х класів  8 учнів. Результати: високий рівень – 15%. Середній рівень – 83%.Низький рівень – 2%

 1. Дослідження рівня розвитку мислення молодших школярів. Мета : діагностика рівня сформованості теоретичного аналізу і внутрішнього плану дій учнів 3 – 4-х класів. У дослідженні брали участь 7 учнів. Результати:
Рівні розвитку
Вміння зрозуміти навчальне завдання Вміння планувати свої дії Вміння аналізувати умови завдання
Високий 12% Високий 10% Високий 12%
Середній 52% Середній 64% Середній 52%
Низький 36% Низький 24% Низький 36%
 1. Дослідження агресивності учнів. Мета: виявлення якісних і кількісних характеристик агресивності. Цільова група: учні 6-8-х класів (23 учні). Результати: індекс агресивності – 100% норма, індекс ворожості 38% – підвищений, 62% – норма.
 2. Дослідження самооцінки. Мета: вивчення особливостей формування позитивної поведінки підлітків. Цільова група: учні 6-11-х класів (46 учнів). Результати: 68% – адекватна самооцінка; 16% – завищена самооцінка; 16% – занижена самооцінка.

В 9, 10 класах було проведено психодіагностичне обстеження з профорієнтації.46% учнів 9 класу та 52% учнів 10 класу визначилися з майбутньою професією. З результатами досліджень були ознайомлені учні та педагоги, були надані практичні рекомендації.

Другим етапом психологічного супроводу є корекційно-розвивальна робота.

Проводилась за результатами психодіагностики, у формі тренінгових занять, індивідуальних занять, бесід, психологічних ігор.

В різних формах проводилась робота з педагогічним колективом.

Психолого-педагогічний семінар «Формування позитивної Я-концепції підлітків, круглий стіл «Обдарованість: хто чи що?», психолого-педагогічний семінар «Соціально-психологічні фактори формування таланту», «Педагогічні ситуації в роботі учителя та особливості їх вирішення».

 1. Тематика звернень до фахівців психологічної служби протягом навчального року
№ з/п

Тематика звернень

Кількість звернень
До практичних психологів До соціальних педагогів
З боку батьків
4
З боку педагогів              6
З боку дітей                     12
З боку інших зацікавлених осіб (представників громадськості тощо) –